Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl...

Jestem w Bogu i Bóg jest we mnie. Czuję, że wszystkie stworzenia, drzewa, kwiaty, należą do Boga i także do mnie...

Chciałabym mieć serce większe niż wszechwświat.

 

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

 

Po co dziś Zakony kontemplacyjne? Jaki jest sens bycia Sióstr za kratą?

Odpowiedź na te pytania znajdujemy już w Starym Testamencie.

 

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów.

Wj 17,10

 

A może i Ty stajesz dziś przed pytaniem, jak niegdyś Eliasz?

 

Co ty tu robisz Eliaszu? Eliasz zaś odpowiedział: żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępów.

Kr 19,11

 

Pan Bóg jest godzien największej czci i chwały.

 

I spoczynku nie mają mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty Pan Bóg wszechmogący. Który był, Który jest i Który przychodzi.

Ap 4,8

 

Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl...


Sens istnienia klasztorów kontemplacyjnych wyjaśniają również dokumenty Kościoła i pisma Świętych Karmelu:

 

Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego  oraz dążenie całego Kościoła – Oblubienicy do zjednoczenia z Jedynym Oblubieńcem.


...życie konsekrowane staje się jednym z widzialnych śladów, które Trójca Święta pozostawia w historii, aby wzbudzić w ludziach zachwyt pięknem Boga i tęsknotę za Nim.


Oto sens powołania do życia konsekrowanego: jest ono wyłączną inicjatywą Boga, Który oczekuje od tych, których wybrał, odpowiedzi całkowitego i wyłącznego oddania się Jemu. Doświadczenie tej bezinteresownej miłości jest tak głębokie i silne, że człowiek czuje się zobowiązany odpowiedzieć na nie bezwarunkowym poświęceniem Mu własnego życia.

Vita consecrata, nr 3, 20, 17

 

Przyszłam do Karmelu zbawiać dusze i modlić się za kapłanów.

św. Teresa do Dzieciątka Jezus

 

Istotą naszego powołania jest stać przed Bogiem w imieniu wszystkich.

św. Teresa Benedykta od Krzyża 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

 

Powołanie Boże objawiające się gorącym pragnieniem oddania się Bogu.


Zdrowie, równowaga psychofizyczna.


Wykształcenie średnie lub wyższe.