Fundacja Sióstr Karmelitanek Bosych w Bydgoszczy była darem Karmelu Poznańskiego z okazji Millenium Chrztu Polski. 2 sierpnia 1966 roku Siostry przyjechały do dostosowanego do życia zakonnego jednorodzinnego domu przy ul. Spacerowej, w którym to miejscu wiele lat później powstała parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Szukając bardziej odpowiedniego miejsca dla pustelniczego życia Karmelu, 18 października 1972 roku Siostry przeniosły się do pobliskiego Tryszczyna, znajdującego się 10 km od Bydgoszczy w kierunku Koronowa. 17 listopada 1974 roku Ks. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, poświęcił maleńki klasztor i kaplicę. W latach 1981-1984, pomimo wielkich trudności ze strony władz PRL, rozbudowano klasztor i 19 maja 1984 roku Biskup Chełmiński Marian Przykucki dokonał uroczystego poświęcenia i konsekracji ołtarza.


Znamienne, że miejsce to jest naznaczone krwią męczeńską polskiej inteligencji oraz młodzieży bydgoskiej - w Tryszczynie i jego okolicy zginęło łącznie około 1,5 tysiąca Bydgoszczan – mężczyzn, kobiet, młodzieży.7 października 1939r na skraju brzegu rzeki Brdy rozstrzelano 50 kobiet, w tym około 30 harcerek, w wieku 15-18 lat, które wracały z letniego obozu w Siankach w pobliżu Mościsk.

30 września 1939r i 1 października 1939r - na skarpie za leśniczówką rozstrzelano kilkaset osób.

9 października 1939r - na skarpie za leśniczówką zginęło kilkaset osób.

Z Archiwum IPN w Bydgoszczy

 

     Pan Bóg ochronił to miejsce przesiąknięte krwią niewinnych ludzi i dziwnym zbiegiem okoliczności właśnie na skarpie za leśniczówką powstał Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego.