Ideałem Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel jest życie modlitwy i zjednoczenia z Bogiem, skierowane ku służbie Kościoła. Powołanie kontemplacyjne nastawione jest na słuchanie Słowa Bożego i poszukiwanie drogocennej perły Królestwa Bożego w wielkiej samotności i oderwaniu od świata.

 

Obierając Najświętszą Maryję Pannę za Matkę i Patronkę, Zakon oddaje się pod jej opiekę i stawia sobie tajemnice Jej życia i zjednoczenia z Chrystusem jako wzór i ideał konsekracji. Karmelitanki bose w sposób szczególny rozpoznają siebie w Maryi Dziewicy, oblubienicy i matce, pierwowzorze Kościoła.

 

Św. Teresa od Jezusa chciała, by jej córki w samotności walczyły o chwałę Bożą, z sercem i oczyma zwróconymi na Kościół, by ogarniały modlitwą możliwie wszystkie trudy, cierpienia i nadzieje swych braci na całym świecie.

 

Chodzi o chwałę Jezusa i dobro Kościoła, co stanowi jedyny cel wszystkich moich pragnień.

św. Teresa od Jezusa

 

Jesteście wezwane do pełnienia waszej radosnej misji w Ciele Chrystusa i do Jego miłosnej ofiary. To wystarczy, by was zapewnić, jak konieczna jest wasza rola w Kościele, wasza żarliwa służba ewangelizacji... żyjecie prawdziwie w sercu Kościoła...

Jan Paweł II

 

W sercu Kościoła będę miłością.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus