Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy
2012-05-14 12:55

Siostry Karmelitanki Bose z Tryszczyna zapraszają na wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy (zwykle w godzinach 9-17):

5 lutego

29 lutego (gdy taki dzień widnieje w kalendarzu)

5 maja

15 lipca

5 sierpnia

19,20,21 października

5 listopada

21 listopada

31 grudnia

oraz przez 3 dni przed Środą Popielcową